V Rožňave už druhýkrát pripravili Art deň

Sr.Mirka Tarajová z Rožňavy je iniciátorkou zaujímavého podujatia s názvom „Art deň“. Výtvarné podujatie sa uskutočnilo už druhýkrát v tomto školskom roku.  Sr.Mirke sme položili pár otázok.
 
Čo je to art deň a pre koho je určený?
Ide o amatérske výtvarné „podujatie“ pre kategóriu 13+. Po prvýkrát sme podujatie pripravili začiatkom novembra, druhýkrát koncom februára . Prišlo pätnásť ľudí. Traja boli medzi 30 až 40 rokov, ostatní prevažne do 18 rokov.
Aký je jeho cieľ?
Výtvarná forma je veľmi účinná pre zamýšľanie sa nad rôznymi témami. Ale ešte viac znamená vlastné sebavyjadrenie cez obraz. Je to celý proces, kým si účastníci vo svojej mysli spracujú nejakú predstavu obrazu na danú tému. Potom to pokračuje výberom farebných odtieňov, zaoberaním sa detailmi pri kreslení a pod. A počas celého tohto relaxu si výtvarníci často ani neuvedomujú, ako neustále pracujú s myšlienkou o určitých hodnotách.
Čomu konkrétne ste sa venovali tento víkend?
Prostredníctvom fotografie a maľovania pastelom sme sa venovali širokej téme Života. Po základných inštrukciách o kompozícii fotografie sa účastníci rozišli do okolia fotiť námety. Niektorí ani nemuseli vyjsť von a našli podnetné symbolické obrazy v priestoroch domu. Iní sa vybrali fotiť do exteriéru a zostali tam takmer celý čas :) Podmienkou bolo prezentovať tri vlastné fotografie a porozprávať o zachytenej myšlienke v danej téme. Väčšina účastníkov sa rozhodla aj pre prekreslenie jednej z fotiek na výkres. Technikou maľby sprevádzali dve talentované maturantky, ktoré sa profesii maľby a designu budú venovať aj na vysokej škole. Mali sme však aj účastníkov, ktorí sa venovali relaxačným vymaľovánkam a tak prišli vypnúť zo života v práci :)
 
Čo osobne ťa oslovilo?
Na mňa urobilo silný dojem, keď som videla predovšetkým mladých, pracovať tri hodiny v relatívnom tichu – bez mobilov, bez hudby, ponorených do farbičiek :) Rovnako ma oslovilo, že na druhý diel ART dňa prišlo raz toľko účastníkov, než na pilotný. Je to aj platforma, kde sa môžu stretnúť veriaci, neveriaci, decká z ulice aj animátori… Najviac som sa ale tešila na vyjadrenie myšlienok, ktoré sa skrývali za obrazmi. A účastníci nesklamali. Veľkým obohatením v tom boli dopĺňajúce sa myšlienky a skúsenosti rodičovskej generácie a tých mladších.
 
Dojmy niektorých účastníkov
„No mne osobne sa to páčilo… celý postup projektu, snaha detvákov, ich prezentácia… ako myšlienka celého projektu je veľmi fajn“
Z môjho pohľadu – tento art deň – by som pomenovala ako úspešný a to nielen po umeleckej stránke“
„Určite by som chcel, aby bol art deň ešte raz, aby to bolo pravidelne.“
sr. Pauli Mäsiarová