Osem dní v tichu a modlitbe

Ako to robil don Bosco, tak aj my. Boli sme na duchovných cvičeniach u jezuitov. Avšak predsa len s malou zmenou, že nám ich v duchu ignaciánskom kázal salezián o. Pavol Degro.
Zažili sme radostné, pokojné a požehnané prvé marcové dni s Pánom napriek arktickým mrazom. Prichádzal vo svojom Slove, Eucharistii i možnosti každodenného zdieľania jeho dotykov či podnetov s kazateľom. Pripomenul nám, že  „kto žije s Ním, robí zo seba dar pre druhých – a je opravdivo ľudský.“ A tiež sme sa presvedčili, že kto sa modlí, nikdy nie je sám.
Okrem silných chvíľ osobnej modlitby a hlbokého ticha, sme sa úprimne tešili s Efkou Ruši, ktorá si pripomenula 25. výročie svojej  vernosti Pánovi v našom  Inštitúte a tiež s Dáškou a Adrikou, ktoré oslávili 15. výročie svojich sľubov. Tichá, ale účinná prítomnosť provinciálky Janky nám bola povzbudením.
Najväčším šťastím je byť s Tebou Pane. Vďaka, že SI. Vďaka, že nás miluješ a že si nám to  v týchto dňoch nanovo dal viac spoznať i zakúsiť.
sr. Mária Svoreňová