Double párty Laury

Dňa 22. januára si pripomíname blahoslavenú Lauru Vicuňovú. Spoločne, aj ako o.z. Laura, stredisko Dubnica nad Váhom, sme ju tento rok oslávili už tradične na dvoch akciách: Laura párty pre starších a pre deti.
Prípravy na Laura párty pre starších začali už v sobotu 20.1. popoludní. Celý program otvorila slávnostná svätá omša v kaplnke u sestier saleziánok, ktorú slávil direktor Paľo Piatrov, SDB. Prítomných mladých, sestry i exallieve vyzval, aby sa podelili o to, čo ich na živote blahoslavenej Laury najviac oslovilo a on sám ich povzbudil, aby vedeli dávať svoj život, čas, obetovať sa – a to najmä vo svojich rodinách, tak ako Laura.
Nasledovalo chutné „zajedenie si“ v štýle „kebab“ a večerno-nočnú zábavu rozprúdili spoločné pohybové hry. Následne sa tancovalo skoro až do polnoci. Ďakujeme najmä ochotným DJ-om, a všetkým, ktorí prispeli k radostnej rodinnej atmosfére, prišli, zapojili sa, zabavili i pomáhali s celou akciou, výzdobou, občerstvením, …
Na druhý deň, v nedeľu 21.1. sa uskutočnila detská Laura párty s témou „Farby“ v poobedňajších hodinách, kde sa do príprav zapojilo veľa ochotných mladých. Spoločne s deťmi zažili pekné chvíle modlitby, tancov, hier a súťaží, na ktorých sa aj oni sami aktívne zúčastnili. Navštívili nás aj bratia saleziáni v rozšírenej zostave, čo nás milo prekvapilo :-).
Na záver programu bola tombola pre nových/obnovených členov združenia Laura, ktorí si domov odniesli pekné ceny.
Ďakujeme deťom, rodičom i animátorom za ich priazeň, dôveru, pomoc a podporu a vyprosujeme im na príhovor blahoslavenej Laury potrebné milosti pre radostný a pokojný život v ich rodinách.
Elena Holá, FMA