Jediná kaplnka bl. Laury na Slovensku

Kaplnka bl. Laury Vicuni má svoje jedinečné miesto v srdci Michalovčanov. Je postavená na dvore u sestier saleziánok už 20 rokov. 
Múry tejto kaplnky v sebe skrývajú úžasné poklady. Jedinečnosťou je, že si ju ľudia postavili sami. Na výzvu a veľkú podporu vdp. Jána Šveca Bilého, vtedajšieho dekana sa zaktivizovali ľudia v celom okolí. Muži svojpomocne postavili tehlu po tehle a ženy prispievali varením obedov a upratovaním. Ďalší chodili a zbierali po okolitých dedinách milodary a tak sa to do roka aj podarilo.
Martin Janoško, akademický maliar, vyobrazil na hlavnú stenu Máriu Pomocnicu, bl. Lauru a saleziánku s mladými. Na bočnej stene sa hlavne cez pôst modlíme krížovú cestu zobrazenú symbolmi rúk. Vzácnosťou je aj socha usmiatej Madonny s dieťaťom, ktorú si obľúbili najmä mladí. Autorkou tejto sochy je bývala odchovanka Mária Schubertová (teraz MUDr. Mária Halandová ).
Keďže je kostol súčasťou mládežníckeho strediska, rady sem chodia aj mladí a deti, ktorú tu navštevujú stretká a krúžky.
Z príležitosti 20teho výročia naši mladí urobili aj krátku anketu, kde sa pýtali veriacich, prečo navštevujú túto kaplnku…  TU
sr. Alžbeta Sarközyová