Zachovať si radosť

Rodinu vytvárame vtedy, keď máme k druhým otvorené nielen dvere, ale aj srdce, oči i uši. V saleziánskej charizme má rodinnosť dôležité miesto, ktoré sme sa v našej komunite snažili rozvíjať hneď začiatkom nového roka.
Po vianočných sviatkoch sme v našom novom, útulnom byte v Bratislave, privítali dve návštevy zo saleziánskej rodiny. Prvý nás svojou návštevou poctil direktor miestnej komunity na Mamateyovej don Milan Janák. Najskôr nám posvätil byt trojkráľovou vodou a potom sme pri sviatočnom stole vytvorili pekné spoločenstvo. Jeho neter, ktorá prišla spolu s ním nám odovzdala pekné svedectvo angažovanosti a dobrovoľníctva mladých ľudí.
Druhá návšteva priniesla veľa radosti. Vytvorili sme spoločenstvo so sestrami z komunity na Vavilovovej. Radosť a smiech sa ozývali nie len v našom byte, ale doznievali ešte aj v chodbách paneláku. Porozprávali sme si zážitky z apoštolátu, ale aj tie naše – komunitné.
„Sestrami sa stávame vtedy, ak poznáme vzájomné záľuby, radosti, ale i bolesti,“ povedala sestra Daniela. „Aj o tom sú naše spoločné stretnutia. Nežijeme len samy pre seba a pre svoje poslanie, ktorému sa venujeme vo vlastnej komunite, ale máme spoluúčasť na živote každej komunity sestier v našom Inštitúte.“
sr. Martina Škvareninová
ilustrácia Andy (Mária a Alžbeta)