Bez vás to nešlo

Každé saleziánske stredisko žilo v posledný januárový víkend sviatkom ich zakladateľa. Oslavu narodenín takého svätca, akým je don Bosco, si nenechalo ujsť ani banskobystrické stredisko.

Pred rokom mal na sviatok svätého Jána Bosca premiéru muzikál Bez matky to nejde. Tohtoročná Don Bosco Show sa prinavrátila k tomuto príbehu. Hlavná postava muzikálu, anjel Albert spolu s jeho pomocníčkou predstavili Bohu saleziánske dielo v Banskej Bystrici. V programe sa predstavili rôzne zložky saleziánskej rodiny, od prvoprijímajúcich detí, cez birmovancov, rodinky až po komunitu saleziánov a saleziánok. Zaznelo mnoho vtipných, ale aj dojemných piesní, zábavných scénok či tancov. Program obohatili aj videá plné spomienok na minuloročné akcie, ako aj príhovor nástupcu don Bosca, don Angela o význame rodiny. Celá Don Bosco Show sa niesla v duchu rodiny a hesla „Bez Vás to nejde“.

Tohtoročná Don Bosco Show mala v sebe naozaj silné posolstvo. Scénky aj celý program bol výborný, zábavný. To však nebolo to hlavné. Hlavnou bola myšlienka rodiny a toho, že všetci tvoríme salezko,“ zhodnotila animátorka Mária Jánošíková.

Záverečné slová Boha, v ktorých povedal, o čom všetkom sníva, nenechali chladnými mnohých z publika.

Na konci predstavenia, keď Boh napísal smsku Albertovi, som mala zimomriavky a takmer som zabudla, že to nie je skutočné,“ opísala diváčka Eva Lukáčová.

Posledná veta „Snívam, aby sa tu každý cítil doma,“ bola záverečnou myšlienkou, ktorú si v sebe odniesli domov nielen diváci, ale aj účinkujúci.

„Stredisko pre mňa vždy veľa znamenalo a naozaj sa v ňom cítim ako doma. Don Boscove dielo naplnilo životy mnohých ľudí a za to mu budem vždy úprimne vďačná,“ dodala Mária.

Zdroj:www.sbb.sk

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk