Na Laurapárty deti vytvorili novú rodinu

Sme jedna rodina…

 …také je heslo pre saleziánsku rodinu na celom svete na tento rok. Tak prečo by Laurapárty pre deti nemohla byť v tomto duchu, no nie? Keď navyše Laura Vicuňa kvôli mame a pravému rodinnému šťastiu obetovala svoj život.

Deti pri príchode dostali pekné farebné motýliky, ktoré boli rozlišovacím znakom jednotlivých rodín. Animátor a animátorka, sťaby otec a mama, sa svojich detí ujali, vyzdvihli si rodinný pas a absolvovali rodinný deň.

Tak ako to býva v reálnej rodine, prežili spoločné momenty v kuchyni – kde si pripravili spoločne občerstvenie a vystrelili detské šampanské, v obývačke sa spolu modlili, v detskej izbe sa zahrali, v spálni si prečítali farebný príbeh, v kúpeľni súťažili so zubnou kefkou a na ulici vypustili rodinný lampión šťastia so svojimi menami. Rodičia hodnotili úroveň a šikovnosť detí pri úlohách, a potom si mohli vo Family shope vyzdvihnúť odmenu pre rodinu.

Že by chýbala Laura tombola, tak o tom nemôže byť ani reči. Aby aj to bolo ako v rodine, chodili si vyberať rôzne darčeky a dobroty po dvoch. Veď aj v rodine sa treba spolu dohodnúť.

Finále tvorila balónová veselica. V rodine sa naozaj každá radosť znásobuje a úlohy sa zvládajú ľahšie. A o tom to je.

Eva Rušinová FMA

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk