70 rokov saleziánskej charizmy v Dolnom Kubíne

Posledná januárová nedeľa  v mnohých saleziánskych strediskách bola v znamení osláv dona Bosca. V Dolnom Kubíne boli tento rok oslavy výnimočné. Boli totiž spojené so 70-tym výročím príchodu prvých sestier saleziánok do Dolného Kubína.

Dona Bosca sme oslávili slávnostnou sv. omšou doobeda v Kostole Povýšenia sv. kríža. Na omši nechýbal spev mládežníckeho zboru a aj umelecké podanie Ave Marie na husliach. Slávnostnosť doplnila torta ako obetný dar, na ktorej bola fotka kubínskej saleziánskej rodiny s hlavným predstaveným don Artime v Žiline.

Poobede o 16,00 hod. nás v MsKS vítali banery z historickými fotkami, kde sa mohli nájsť naše mamy a babky z rokov minulých. Celou sedemdesiatročnou históriou nás previedli animátorky Marci a Aďa. Program bol doplnený o krátke videa bývalých členov detského či mládežníckeho zboru, animátorov, ktorí zažili stretká,  pobytové či putovné tábory pod taktovkou sestier saleziánok. „Spoznala som sa na fotkách, ktoré nemáme ani v rodinnom fotoalbume. Veľmi ma to potešilo, že som si takto mohla pripomenúť krásne obdobie mladosti,“  vyjadrila svoje dojmy spolupracovníčka Majka. Ako červená niť zjednocovala program kapela zrodená na túto špeciálnu príležitosť z našich mladých. Nechýbalo originálne spracovanie piesne Nebol to len sen a ako refrén sa opakovala pieseň vychádzajúca z tohtoročnej Strenny – Sme rodina…

Na program prišlo okolo 300 ľudí, ktorí prišli vyjadriť svojou prítomnosťou vďačnosť Bohu za dar charizmy dona Bosca  v Dolnom Kubíne.

– va –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk