Nové centrum na Orechovom dvore

 

(Nitra, 19. decembra 2014)

 

(Nitra, 19. decembra 2014)

Vo štvrtok 18.12.2014 sa uskutočnila posviacka Materského centra v Nitre v lokalite Orechov dvor, ktoré vybudovali a zriadili v spolupráci Inštitút dcér Márie Pomocnice (saleziánky) a Misijná kongregácia Služobníc Ducha Svätého za podpory Mesta Nitra a finančnej pomoci rakúskej nadácie Jugend Eine Welt a Rádu Maltézskych rytierov.

Je to ďalší krok na ceste rozvoja v tejto oblasti, v ktorej žijú sociálne slabé, prevažne rómske rodiny. Postupne tu boli zriadené materská škola, komunitné centrum, alokovaná trieda prvého stupňa a teraz aj materské centrum.

Novozriadené centrum posvätil nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam Judák za prítomnosti predstaviteľov mesta Nitra, primátora Doc. Ing. Jozefa Dvonča, CSc., viceprimátora p. Štefana Štefeka, ďalších zástupcov mesta a zástupcov Rádu Maltézskych rytierov. Za rehoľné spoločnosti boli prítomné provinciálne predstavené sr. Jana Kurkinová, FMA a sr. Lucia Slušná, SSpS ako aj ďalšie sestry a zástupcovia nitrianskeho strediska saleziánov spolupracovníkov.

K príjemnej atmosfére stretnutia prispeli tunajšie deti úvodným vianočným pásmom, ktorým sprítomnili udalosti narodenia Ježiša Krista. Potom už nasledoval samotný akt posviacky, prehliadka priestorov a záverečné agapé.
Na záver stretnutia sr. Jana poďakovala otcovi biskupovi za jeho otcovskú blízkosť a podporu tohto diela na Orechovom dvore a tiež odovzdala sestrám, ktoré tu pôsobia, sochu Márie – matky, ženy adventu a radostného očakávania. 

viac FOTO

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk