Mladí v Egri stále pribúdajú

 

(Eger-Maďarsko, 9. novembra 2011)

Saleziánky sú v Egri prítomné od roku 1997, kedy im otec biskup zveril univerzitný internát.

 

(Eger-Maďarsko, 9. novembra 2011)

Saleziánky sú v Egri prítomné od roku 1997, kedy im otec biskup zveril univerzitný internát.

Vďaka sestrám, ktoré prostredníctvom preventívneho systému vytvorili študijné ovzdušie založené na hodnotách ľudskej osoby, toto miestečko začalo nadobúdať novú tvár – pokojnú a rodinnú.

Aktivity a mladí postupne narastajú, a tak dnes má internát 106 dievčat, maximum, ktoré je tu možné. Každú stredu večer je kaplnka otvorená aj pre mladých z ostatných internátov a po omši je tu možnosť spoločne sa porozprávať, alebo si pozrieť nejaký film.

Sestra Elvíra Hervayová učí v tomto semestri osem hodín týždenne preventívny systém dona Bosca na univerzite, čo je ďalšou ponukou FMA v pomoci ľudskému vyzrievaniu mladých.  

spracované podľa www.cgfmanet.org

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk