Správy – spiritualita

Naj pokánie

Najkrajším a najoblažujúcejším pokáním je láska. Milovať Boha, seba a blížneho, to je to skutočné svetlo života

jan
25
2020
Spiritualita

Baránkový Boh

Ježiš je tým baránkom, skrze ktorého Boh vstupuje do ľudských dejín a ponúka nám zmierenie

jan
18
2020
Spiritualita

Uvedenie do úradu

Otec nám predstavuje svojho Syna ako Izáka (milovaný), tiež ako Dávidovho potomka (môj syn) a ako Izaiášom predpovedaného Pánovho služobníka

jan
11
2020
Spiritualita

Ako pastieri

Prečo je identita pastiera tak silno prítomná v židovstve, kresťanstve a napokon aj v zasvätenom živote!? Zrejme to nebude nálepka z tradície

dec
31
2019
Spiritualita
Načítavam...
Načítaj ďalšie články
Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk