Generálna predstavená saleziánok otvorila novú web stránku

V predvečer sviatku sv. Jána Bosca, otvorila v Ríme novú web stránku generálna predstavená Inštitútu dcér Márie Pomocnice (saleziánok) Yv

Video Heslo 2020 – so slovenským dabingom

(Rím/Bratislava, 24. januára 2020) – „Dobrí kresťania a čestní občania“ je znenie Hesla na rok 2020, ktoré prehlbuje verš evanjelia:

Moja cesta za don Boscom na 28. ročníku Dní saleziánskej spirituality

Dni saleziánskej spirituality (DSS) sa konajú každoročne v Turíne. Stretnutie saleziánskej rodiny z celého sveta sa tento rok uskutočnilo v

Generálna predstavená saleziánok Yvonne Reungoat oslavuje

Rím (Taliansko): 14. januára oslavuje narodeniny sestra Yvonne Reungoat, generálna predstavená Inštitútu dcér Márie Pomocnice kresťanov. Od r

Blahoželanie matky Yvonne svätému Otcovi

Rím (Taliansko). Pri príležitosti 50. výročia kňazskej vysviacky pápeža Františka, 13. decembra 2019, generálna matka dcér Márie Pomocnice

50. rokov od založenia generálneho domu FMA

Rím (Taliansko 7.-8.12.2019): Slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa uzavreli oslavy 50. výročia založenia generálneho domu FMA (

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk