Mimoriadny deviatnik k Pomocnici za odvrátenie nákazy

(ANS, Rím 13. marca 2020) – Vzhľadom na katastrofálne rozširovanie sa koronavírusu vo veľkej časti sveta, hlavný predstavený saleziánov do

Saleziánka na zasadnutí rady OSN

Ženeva (Švajčiarsko): „Cirkev nemôže mlčať, cirkevné inštitúcie nemôžu zavrieť oči pred fenoménom ulíc a detí,“  zdôraznil pá

Saleziánky zaujímajú stanovisko k aktuálnej situácií

Provinciálna predstavená saleziánok Monika Skalová, oznámila dnes stanovisko k aktuálnemu dianiu. Rehola saleziánok sa pripája k usmerneniu v

Svetový deň vďačnosti saleziánok bude v Ríme

Rím (Taliansko). Celosvetový sviatok vďačnosti saleziánok sa oslavuje 26. apríla 2020 v Ríme v provincii svätého Jána Bosca (IRO).  

Generálna predstavená saleziánok otvorila novú web stránku

V predvečer sviatku sv. Jána Bosca, otvorila v Ríme novú web stránku generálna predstavená Inštitútu dcér Márie Pomocnice (saleziánok) Yv

Video Heslo 2020 – so slovenským dabingom

(Rím/Bratislava, 24. januára 2020) – „Dobrí kresťania a čestní občania“ je znenie Hesla na rok 2020, ktoré prehlbuje verš evanjelia:

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk