Si blahoslavený

 Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal s

Stretol sa pracovný tím Artteo

"Kto má záľubu v rehoľných skratkách, prišiel by si na svoje: OM, CJ, CssR, SJ a FMA – pre istotu dvakrát. Okrem toho si veľmi ceníme, že

Počúvanie ako rozlišovanie, ktoré má dopad

Počúvanie-rozlišovanie Schopnosť počúvať preto vyžaduje prijať hlboké emocionálne posolstvá, ktoré chce mladý človek vyjadriť. Toto

Prázdny hrob

 Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k

Krása počúvania

Počúvanie sú dvere, ktoré vedú k múdrosti. Každodenné skúsenosti ukazujú, že pedagógovia i rodičia sa často stretávajú s ťažkosťami

Dni autentického bratstva FMA a SDB

Pred  týždňom sme publikovali článok o Európskom seminári ACSSA, združenia saleziánskych historikov. „Boli to nielen dni vedeckého semi

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk