Ponížiť znamená zabiť

Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo

Krehká ale mocná

Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mes

Živý chrám

Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom

Naj pokánie

Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley.  Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum,  v kon

Na sviatok Laury Vicuni začína deviatnik k don Boscovi

Deviatnik k don Boscovi prebieha každoročne v januári a saleziánska rodina sa v ňom modlí za vyprosenie rôznych milostí. Aj tento rok začína

Baránkový Boh

Keď na druhý deň Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.  Toto je ten, o ktorom

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk