„Si MIMO ??“

Toto bola najčastejšia otázka, ktorou sme začínali náš posledný formačný víkend dobrovoľníkov VIDESU  21.-23.4.2017 na chate v Banskej B

Na sídlisku sa modlili krížovú cestu

Slávením Kvetnej nedele vstúpili kresťania na celom svete​ do Veľkého týždňa. Cez hodiny školskej katechézy prichádzali na Luníku deti

MeŠkári sa učili dávať

„Zvuk beží, kamera beží, klapka, akcia!“ Tieto slová sa ozývali chodbami saleziánskej školy v Žiline. Počas absolventského kurzu o vide

Slovenskí animátori bdeli s Ježišom

Spoločná Sederova večera, rozjímanie nad Paschou, bdenie pri vystavenej Sviatosti oltárnej, krížová cesta, Veľkonočná vigília. Aj to sú

Stretli sa všetky dievčenské stretká

Keď sa stretnú všetky dievčenské stretká spolu, vždy sa niečo vymyslí. Na Luníku IX. sa tentokrát vyrábalo. Blížiace sa veľkonočné sv

Humenské animátorky spoznávali don Bosca

V Humennom sa sestry saleziánky venujú mladým aj v súkromnom centre voľného času  a v stredisku Laura. Jednou z priorít je príprava kva

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk