Svetový deň vďačnosti saleziánok bude v Ríme

Rím (Taliansko). Celosvetový sviatok vďačnosti saleziánok sa oslavuje 26. apríla 2020 v Ríme v provincii svätého Jána Bosca (IRO).  

Preži pôst hlbšie s Forty For You

Laura, združenie mladých v spolupráci s mladými, dobrodincami a spolupracovníkmi saleziánskeho diela pripravilo už tradične aj tento rok pôst

Obrátiť sa a premeniť

O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrah do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu

28.GK saleziánov deň za dňom

Mar :: Spoločenská komunikácia podstatná pre poslanie medzi mladými FOTOGALÉRIA ¦ V stredu 4. marca sa kapitula zaoberala dopoludni

História a súčasnosť sestier v Rožňave

V histórií a súčasnosti sme zavítali už do komunít v Trnave na Krížovej a Olympijskej ulici, v Dolnom Kubíne, v Šamoríne, v Dubnici

Duchovné sprevádzanie a koučing

Čoraz viac sa vynárajú  otázky aký je rozdiel medzi  duchovným sprevádzaným a koučingom.  Ľudia si často utvárajú názor na tieto form

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk