Saleziánska rodina spustila Oratko online

Projekt Oratko online pripravila saleziánska rodina ako reakciu na aktuálnu situáciu. Množstvo mladých, ktorí sú v domácej karanténe má mož

Mimoriadny deviatnik k Pomocnici za odvrátenie nákazy

(ANS, Rím 13. marca 2020) – Vzhľadom na katastrofálne rozširovanie sa koronavírusu vo veľkej časti sveta, hlavný predstavený saleziánov do

Boh milujúci každú kvapku

Ježiš prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi Tam bola Jakubova studňa, Ježiš un

Saleziánka na zasadnutí rady OSN

Ženeva (Švajčiarsko): „Cirkev nemôže mlčať, cirkevné inštitúcie nemôžu zavrieť oči pred fenoménom ulíc a detí,“  zdôraznil pá

História a súčasnosť sestier v Michalovciach

Pripravujeme sa na oslavy 80. výročia príchodu saleziánok na Slovensko predstavovaním našich komunít. Poznáte už sestry v Trnave na Krížov

Saleziánky zaujímajú stanovisko k aktuálnej situácií

Provinciálna predstavená saleziánok Monika Skalová, oznámila dnes stanovisko k aktuálnemu dianiu. Rehola saleziánok sa pripája k usmerneniu v

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk