Začiatky a súčasnosť sestier v Šamoríne

V článkoch História a súčasnosť sestier sme už predstavili komunity v Trnave na Krížovej a Olympijskej ulici, v Dolnom Kubíne a dnes to b

Saleziánske juniorky na púti k blahoslavenej Anke

Tentokrát hlavné mesto Českej republiky vystriedala slovenská dedinka pri ukrajinsko - maďarských hraniciach. Vo Vysokej nad Uhom sa už dlhšie

Začiatky a súčasnosť saleziánok v Dolnom Kubíne

Po Trnave, kde prišli prvé saleziánky v roku 1940 a dnes tam sestry žijú na Krížovej a Olympijskej ulici, prišli sestry aj do Dolného Kubína

Aj v srdci Zemplína nás krása nadchýna

Kostol bl. Laury v Michalovciach plný ľudí s iskrou v očiach. Sólové a zborové spevy, inštrumentálne duetá a kvartetá, naozaj umelecké

Začiatky a súčasnosť saleziánok v Trnave na Olympijskej

Pokračujeme v náhľade do histórie a súčasnosti saleziánok v jednotlivých komunitách, pri príležitosti oslavy 80. výročia príchodu prvýc

Začiatky a súčasnosť saleziánok z komunity v Trnave- Krížovej

Pri príležitosti oslavy 80. výročia príchodu prvých sestier na Slovensko, Vám prinášame náhľad do histórie i súčasnosti saleziánok v je

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk