História a súčasnosť sestier v Nitre

Poďme si to zrekapitulovať. Predstavili sme už históriu sestier  v Trnave na Krížovej a Olympijskej ulici, v Dolnom Kubíne, v Šamoríne,

História a súčasnosť sestier v Bratislave na Kremnickej

Kliknite si na odkazy našich sestier v Trnave na Krížovej a Olympijskej ulici, v Dolnom Kubíne, v Šamoríne, v Dubnici nad Váhom, v Brati

História a súčasnosť sestier v Michalovciach

Pripravujeme sa na oslavy 80. výročia príchodu saleziánok na Slovensko predstavovaním našich komunít. Poznáte už sestry v Trnave na Krížov

História a súčasnosť sestier v Rožňave

V histórií a súčasnosti sme zavítali už do komunít v Trnave na Krížovej a Olympijskej ulici, v Dolnom Kubíne, v Šamoríne, v Dubnici

História a súčasnosť sestier v Bratislave Hrobákovej

Po komunite v Trnave na Krížovej a Olympijskej ulici, v Dolnom Kubíne, v Šamoríne a v Dubnici nad Váhom  si zaspomínajme na históriu a

Začiatky a súčasnosť sestier v Dubnici

Dnes po komunite v Trnave na Krížovej a Olympijskej ulici, v Dolnom Kubíne a v Šamoríne predstavujeme históriu a súčasnosť komunity v Du

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk