Ponížiť znamená zabiť

Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo

Už o dva dni začne generálna kapitula saleziánov

„Akí majú byť saleziáni pre dnešných mladých?“ O tejto téme sa bude hovoriť v Turíne na 28. generálnej kapitule saleziánov, ktorá sa

Začiatky a súčasnosť sestier v Šamoríne

V článkoch História a súčasnosť sestier sme už predstavili komunity v Trnave na Krížovej a Olympijskej ulici, v Dolnom Kubíne a dnes to b

Národný týždeň manželstva pripravil kampaň Náš príbeh

10. ročník Národného týždňa manželstva (NTM) začal v pondelok s cieľom upriamiť pozornosť manželov na ich príbeh, ktorým si pripomen

„Ako by Detva obrov nemala!“ – hokejový turnaj kňazov a zasvätených

Sládkovičov Detvan si mal v sobotu 8. februára 2020 čo obzerať. Na zimnom štadióne bolo dosť obrov aj obrýň priamo na ľade v hokejovej výs

Darujte 2% Saleziánkam pre mladých!

Mladí sú dnes ponechaní sami na seba – osamelí a krehkí. Na ceste dospievania potrebujú sprievodcu a svedka hodnôt, ktorý im pomôže nájs

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk