Uvedenie do úradu

Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu odporoval a hovoril: „Ja by som sa mal dať tebe pokr

100 rokov od narodenia Ernesta Macáka

Bratislava, 7. januára 2020 – Pred sto rokmi sa 7. januára vo Vištuku narodil významný slovenský salezián kňaz, bývalý provinciál salezi

Keď hviezdy nestačia

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu  a pýtali sa: „Kde je ten novo

Niečo sa končí, niečo sa začína a niečo pokračuje

Začína Advent, prichádzajú Vianoce, Nový rok ... aj do Rožňavy prišli silné obdobia so svojimi typickými zvykmi, pravidelnými akciami, opak

Ako pastieri

Pastieri sa poponáhľali a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach.  Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto

Ukázal nám najväčšiu lásku…

Aspoň ja to tak čítam, keď sa obzriem za ostatnými dňami prežitými s mladými v saleziánskom stredisku na Luníku.   Vnímam ju v

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk