Komunita volaná ku konverzii

Počas niekoľkých dní novény k Márii Pomocnici deväť jej dcér a dvadsiatka synov, saleziánov, ako jedna modliaca sa rodina, spoločne vykroč

Keď neprší, aspoň kvapká

Ale keď kvapká sústavne a dlhý čas napustí sa celkom slušný objem. Nie, v Šamoríne nemáme veľa mladých....počtom. Nedá sa hovoriť o

Čo objavuje spirituálna teológia na svätej Márii Mazzarellovej?

V priebehu mája sa na Fakulte pedagogických vied "Auxilium" v Ríme konal študijný seminár pri príležitosti vydania knihy Eliane A. Petri: Sv

Festival Lumen bude pre všetkých Follow

Festival Lumen pozýva svojich priaznivcov zažiť atmosféru hudby, kapiel, workshopov aj tento rok.  Témou 27. ročníka open air festivalu je Fol

S mamkami čerpali vodu z prameňa

Sv. Mária Dominika Mazzarellová sa narodila presne 9. mája pred  182 rokmi. Jej liturgický sviatok oslavujeme 13. mája, každý rok. Keďže na

Nová láska

Keď vyšiel, Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh.  A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v s

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk