Juniorky v Prahe spoznávali charizmu aj české miesta

Provinciálka Monika, sestra Janka Kurkinová, misionárka Kamila Seidlová a deväť slovenských junioriek prežilo bohatý víkend, v zahraničí,

Baránkový Boh

Keď na druhý deň Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.  Toto je ten, o ktorom

A tak sa pozerám…

Nedávno som čítala výrok C.S.Lewisa: „To, čo vidíme, často nezáleží len od toho, kde stojíme, ale aj akí sme ľudia.“ Čo ak to však

Konflikty alebo storočnica?

Je dobré snažiť sa za každú cenu o bezkonfliktné vzťahy? Ako riešiť konflikty inak ako doteraz? Oplatí sa v manželstve zametať konflikty p

Dievčatá v Bystrici zažili Noc v oratku

Každoročne v januári, blízko sviatku blahoslavenej Laury Vicuňovej pripravujeme spolu s našimi animátorkami v banskobystrickom stredisku Sal

Generálna predstavená saleziánok Yvonne Reungoat oslavuje

Rím (Taliansko): 14. januára oslavuje narodeniny sestra Yvonne Reungoat, generálna predstavená Inštitútu dcér Márie Pomocnice kresťanov. Od r

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk