Saleziánky oslavujú osemdesiatku- zatiaľ na internete

Sestry saleziánky si tento rok pripomínajú osemdesiate výročie ich príchodu na Slovensko. Hoci sa môže stať, že karanténne opatrenia zabrá

Novinka z vydavateľstva DON BOSCO

Vydavateľstvo DON BOSCO naďalej pripravuje hodnotné knižky a ponúka ich prostredníctvom svojho e-shopu www.donbosco.sk. V týchto dňoch prich

Škola životodarnej a plnohodnotnej viery

Bol chorý istý Lazár z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Marty.  Bola to tá Mária, čo pomazala Pána voňavým olejom a poutierala mu

Škôlka u sestry Nany

Vyštudovaná učiteľka predškolskej a elementárnej pedagogiky sestra Janka Obalová, pripravila aktivity, ktoré vychádzajú priamo z osnov mat

História a súčasnosť sestier v Nitre

Poďme si to zrekapitulovať. Predstavili sme už históriu sestier  v Trnave na Krížovej a Olympijskej ulici, v Dolnom Kubíne, v Šamoríne,

Posolstvo pápeža Františka saleziánom

V posolstve, ktoré poslal svätý otec František pri príležitosti 28. generálnej kapituly saleziánom, opätovne ohromuje dôverným a hlbokým p

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk