Emócie voľby rozhodnutia

Ovplyvňujú emócie naše voľby? Ako s nimi pracovať? Podľa čoho sa rozhodovať? Hosťami februárovej relácie sú biblista prof. František Trstenský, morálny teológ Ján Viglaš a psychologička karmelitánka sr. Růžena Sekulová.

 

 

Viac o tejto téme sa dozviete v tlačenej brožúrke Vydavateľstva DON BOSCO s názvom Valcujú nás emócie? Brožúrky z edície Viera do vrecka nájdete v kníhkupectvách alebo na donbosco.sk. Predchádzajúce diely a bonusové videá si môžete pozrieť na saleziánskom youtube kanáli.

 

Zdroj: saleziani.sk

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk