Oravská animátorská kapustnica

V advente je dobrým zvykom, že sa stretávajú rôzne spoločenstvá pri kapustnici, aby utužili vzťahy, obzreli sa za uplynulým rokom, vyjadrili si vďačnosť. Inak tomu nebolo ani v Dolnom Kubíne, keď sa podvečer 22.12.2019 začalo schádzať asi 30 mladých u sestier saleziánok na Banisku.

 

Stretnutie sme začali zábavným kvízom v štýle Kahoot na tému advent a Vianoce. Otázky nás preskúšali z našich vedomostí, ale precvičili aj naše bránice pri niektorých originálnych odpovediach. Po zábavnej časti sme sa chceli trošku stíšiť a zamyslieť nad podstatou Vianoc a hodnote darovania času tomu druhému . Modlitbou deviatnika ku Sv . Rodine sme zakončili našu 1. časť a po vzájomných prianiach sme sa pustili do oblátok s medom a kapustnice či opekancov. Nechýbali ani darčeky od sestier, ako poďakovanie mladým za ich službu a nasadenie počas celého roka. Ale ani mladí sa nenechali zahanbiť. Tento rok sme sa neobdarúvali navzájom, ale každý mohol priniesť nejaké trvanlivé potraviny či drogériu. Po skončení kapustnice sme tak obdarovali 3 viacdetné kubínske rodiny praktickými vecami a veru, bolo cítiť veľkú vďačnosť aj za takúto Božiu starostlivosť.

 

Milým prekvapením večera bol i príchod nie 3 kráľov, ale 4 kaplánov – súčasných i bývalých, ktorí po spovedačkách zavítali medzi nás a spolu sme sa nasmiali i zaspievali si pri vianočnom darčeku pre detský zbor – nových klávesoch. So spevom kolied a prianím požehnaných Vianoc sme sa rozišli do svojich domovov budovať spoločenstvo lásky.

 

sr. Viera Antalíková

Foto: Adam Skirčák

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk