Jedná sa o službu v komunite

Advent vrcholí a do prípravy na príchod Pána sestry direktorky hosť don Turanský Štefan, sdb, pozýval zamyslieť sa nad službou predstavenej v komunite cez dokument Služba autority a poslušnosť.

 

Sestry si dávali odpoveď na otázku „Koho hľadáme?.“   A tiež „Ako Ho hľadáme?“- a  čo znamená hľadať Božiu vôľu. Don Štefan Viackrát zdôraznil, že sa jedná o službu komunite, aby ona potom mohla slúžiť Božiemu ľudu. „Z dekalógu dobrého riadenia komunity bol pre mňa silný bod – slúžiť komunite s Ježišovou „zásterou.“ Slúžiť, aby naše vzťahy neboli len funkčné a technické. Sv. Otec už vyhlásil za svätých niekoľko manželských párov. Vyvstáva otázka, kedy bude za svätú vyhlásená niektorá komunita zasvätených– okrem mučeníkov, zhodnotila formačné stretnutie jedna z účastníčok.

 

Popri počúvaní mali sestry direktorky dosť priestoru aj na podelenie sa v skupinách, ktoré boli  obohacujúce. Večer prišiel Ježiško s darčekmi – symbolicky im nimi naznačil, že máme byť Jeho „ľúbeznou vôňou.“  Vďaka patrí provinciálnej predstavenej Monike Skalovej i sestrám z rady, ako organizátorkám, ktoré účastníčky obohatili v info-bloku a zorganizovaním stretnutia.

 

Mária, fma

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk