Vychádza výnimočná publikácia o dejinách slovenských saleziánov

„Od dona Bosca do roku 1924“ je podtitul novej odbornej publikácie Historický náhľad do dejín slovenských saleziánov. Vzácna a bohatá publikácia vznikala dlhé roky a aj pre členov samotnej saleziánskej rodiny prináša množstvo zaujímavých informácií, súvislostí i nejedno prekvapenie. Jej publikovanie je prvým hodnotným príspevkom ku blížiacemu sa stému výročiu pôsobenia saleziánov na Slovensku, ktoré pripadne na rok 2024.

 

Kniha Historický náhľad do dejín slovenských saleziánov je prvým veľmi podrobným a komplexným spracovaním dejín slovenského saleziánskeho diela v jeho začiatkoch a to až po otvorenie prvého saleziánskeho domu na Slovensku v septembri 1924 v Šaštíne. Obsah publikácie privádza čitateľa ku poznaniu historických koreňov, z ktorých vyrástlo rozsiahle slovenské saleziánske dielo.

 

Autor, salezián a historik Zlatko Kubanovič, zachytáva v diele prvé kontakty obyvateľov Slovenska s osobou a charizmou svätého Jána Bosca, zakladateľa rehole, opisuje aktivity saleziánov v Uhorsku pred prvou svetovou vojnou aj počas nej a podrobne mapuje a do historických, kultúrnych i cirkevných súvislostí usádza činnosť prvých slovenských saleziánov, ktorí v rokoch 1920 – 1924 otvorili slovenské saleziánske dielo v Rímskej saleziánskej provincii a súkromné slovenské saleziánske gymnázium v severnom Taliansku. „Som presvedčený, že jednotlivec môže porozumieť saleziánskemu spôsobu života a cítiť sa v saleziánskej rodine ako doma iba vtedy, keď porozumie, z akých tradícií vychádza. Jedine potom vzniká myšlienková a duchovná spriaznenosť a vzťah k tejto rodine,“ vyznáva autor.

 

Rozsah odbornej publikácii je 304 strán, je rozdelená do dvoch veľkých častí a každá má dve rozsiahle kapitoly. Spracovanie obsahu spĺňa náročné odborné kritériá, zároveň však je text písaný veľmi zrozumiteľne a čitateľsky atraktívne. Rozsiahly poznámkový aparát dopĺňa dokumentácia a niekoľko desiatok dobových fotografií. V závere knihy ponúka autor biografické profily 102 saleziánov, ktorí boli v saleziánskej formácii do roku 1924. Podľa dostupnosti sú tieto profily doplnené dobovými osobnými portrétmi.

 

Táto kniha je nielen ´jarnou lastovičkou´, ale aj prelomovým míľnikom, teda prvým krokom k spracovaniu storočných dejín pôsobenia saleziánov na Slovensku, za ktorým budú nasledovať ďalšie kroky. Spätný pohľad do minulosti je totiž zárukou a oknom do nových a súčasných výzev Saleziánskej spoločnosti, ale aj Cirkvi a občianskej spoločnosti,“ píše v úvode do knihy niekdajší člen hlavnej rady saleziánov a provinciál saleziánov na Slovensku v rokoch 2005-2008 ThDr. Štefan Turanský SDB.

 

Publikáciu Historický náhľad do dejín slovenských saleziánov, určenú tak odbornej ako i laickej verejnosti, prináša Vydavateľstvo Don Bosco. Objednať si ju možno na internetovej stránke www.donbosco.sk.

 

Rastislav Hamráček SDB, hovorca saleziánov

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk