Vides víkendy pripravujú nových absolventov

Ako tradične aj tento školský rok sa počas druhého septembrového víkendu stretli stáli i noví nadšenci VIDES-u, aby si vymenili skúsenosti z letných misií v zahraničí, ale i na Slovensku.

 

Víkend sa niesol v príjemnej a radostnej atmosfére zo vzájomných stretnutí aj spoznania  nových priateľov. Prezentácie letných misií boli skvelým zážitkom a ukážkou toho, ako ďaleko vie človek zájsť s túžbou pomáhať.  Mnohokrát vyvolali diskusiu o danej krajine a o podmienkach, v akých tam ľudia žijú. Videsáci poskytli pohľad dovnútra detských svetov Azerbajdžanu, Albánska, Rumunska, Ukrajiny, Španielska, ale aj slovenských miest – Luník IX., Orechov dvor, Kokava, Boľkovce. Keďže od minulého roka je VIDES súčasťou akreditovaného vzdelávacieho programu, úplne prvý krát boli súčasťou víkendu aj záverečné skúšky a odovzdávanie certifikátu viacerým našim Videsákom.

 

V tomto roku nás ešte čakajú 4 spoločné formačné stretnutia zamerané na sebapoznávanie, spoznanie saleziánskych a misionárskych hodnôt a jedno destinačné stretnutie, predtým ako opäť vyrazíme do sveta. Podporiť nás môžete jednorazovým, či pravidelným darom.

 

Michaela Linková

Foto: archív vides

Tento projekt je podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk