Odhalenie a požehnanie pamätnej tabuľky

Časopis farnosti Šaštín-Stráže Hlahol zvonov pred dvoma rokmi /Hlahol zvonov IV.ročník, 4/2017, s.4-5./ uviedol zaujímavý článok z pera r

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk