Doživotné rehoľné sľuby zložia piati saleziáni

Piati saleziáni zložia doživotnú profesiu 7. septembra o 11:00 v kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave. Peter Boško, Ján Butkovský, Daniel

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk