Čo sa dialo vo Vinici?

Privítala ich útulná Vinica – Diecézne pastoračné centrum v Rači, kde mali možnosť v tichu, vzájomnom podelení sa a uvažovaní načerpať a obnoviť svoje srdce. Nechýbali chvíle radosti a hier, chvíle ticha a modlitby, ako aj chvíle tvorivosti a rozhovorov.

 

Počas dní mohli spoznať významné osobností dejín, ktoré tiež zápasili s rôznymi osobnými alebo pridanými problémami. Aj vďaka ním, mohli spoločne aj každý individuálne znova naštartovať svoje srdce, vnútorné motivácie a animátorsku službu do ďalších dní nového školského roka.

 

A čo spoznali?

– že vek nie je žiadný problém v konaní dobra

– že čakanie sa oplatí a väčšinou býva odmenené veľkým darom nezčísliteľnej hodnoty

– že každá puberta a vzdor, či vyvyšovanie raz skončí

– že na každú šikanu existuje liek a odpustenie

– že niekedy je potrebné zabudúť na seba a potom vidíme oveľa viac akoby sa nám kedy zdalo

– že ani smrť blízkych nie je tak náročná, ak nie sme sami

– že starší majú skúsenosť a ich rada je cenná, hoci nám môže prísť ako „šialenstvo“

– že na prvý pohľad zvláštne riešenie môže byť tým pravým a požehnaným riešením

– že odvaha prichádza postupne a keď ju najmenej čakáme 🙂

– že niekedy treba urobiť viac, ako sa od nás očakáva

– že urobiť zo seba blázna je niekedy najlepšie riešenie

– že svet je plný zázrakov, ktoré ani nevidíme, lebo sme si na ne zvykli

 

A kto boli tie osobnosti? No predsa Abrahám a Sára, Jozef, Mojžiš, Rachab, Rút, Jeremiáš, Ester, Judita … dali im naozaj veľké svedectvá zo svojho života.

 

Laura

Zdroj: https://www.laura-mladez.sk/strediska/bratislava-kremnicka/zastavenie-vo-vinici

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk