Netradične tradičná opekačka exalliev

Každý rok si  exallievy  Dcér Márie Pomocnice v Dubnici nad Váhom pripomínajú deň svojho založenia rodinnou opekačkou, ktorá tento rok bola grilovačkou.

 

Stretli sa na dvore u sestier saleziánok a zažili sme spolu krásne spoločné popoludnie. Nechýbala spoločná modlitba a don Pavol Piatrov, miestny direktor saleziánskej komunity bratov,  ich požehnal a tiež aj ich rodiny, jedlo, ktoré si pripravili.

 

Okrem exalliev na túto akciu tradične pozývajú aj mamičky, ktoré chodia so svojimi deťmi k sestrám FMA každý štvrtok doobeda do Matelka, kde sa im venuje don Červeň. Deti sa spolu zahrali futbal, pobehali si po dvore a vybláznili sa v telocvični. Niektorí dospeláci nadviazali nové známosti a pozdieľali sa o svojich radostiach a starostiach.

 

Mnohé mamičky sú exallievy vďaka sestre Márii Bartovej, ktorá ich mala ešte ako dievčatá na stretku. Vstúpila do ich životov a natrvalo zostáva v ich srdciach. Nakoľko  sr.Mária odchádza do Trnavy na Kopánku, mnohé z nich jej prišli vyjadriť svoju vďaku. Z celého srdca priali Majke Božie požehnanie na novom pôsobisku. „Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a tešíme sa na stretnutie na budúci rok,“ vyjadrila svoje dojmy exallieva Maťa.

 

M.Chvojková

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk