Čas prešiel, ale púť zostáva v srdciach

  • Pridané v: Fma
  • 11. apríla 2019
  • GPS

Dievčatá z celého Slovenska na „Púti za moje povolanie“ dostali veľa impulzov do svojho života a to vďaka miestam bohatým na saleziánsku charizmu don Bosca a Márie Mazzarellovej, ktoré im primerane dávkoval tím sestier GPS.  Na sociálnej sieti zverejnili obrazovú prehliadku zážitkov, ktoré zostávajú hlboko v srdciach.

 

Prvá časť: Padova a Mornese

 

Druhá  časť: Mornese (Uličky Mornese dôležité v živote Main, farský kostol, obnova krstných sľubov, kolégiu)

 

Tretia časť: Mornese (rast inštitútu, Misijný rozlet FMA, listy matky, Roverno, rozlúčka v Mazzarelli)

 

Štvrtá časť: Turín- Valdocco (s Pomocnicou- bazilika, nemocnička sv. Filomeny, Cottolengo, Consolata, mesto)

Zdroj: GPS

Foto: Nikola Mihalčinová

 

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk