Interjuniorát: Emócie v zasvätenom živote

Viac než päťdesiat účastníčok – mladých sestier s dočasnými sľubmi z 15 rehoľných spoločenstiev spolu so svojimi formátorkami – sa stretlo v kňazskom seminári v Nitre. Tradičný Interjuniorát si zobral pod drobnohľad tému: Emócie a ich miesto a prežívanie v zasvätenom živote v Nitre 5-7. apríla.

 

Prvý aprílový víkend si mesto pod Zoborom obsadili mladí. Okrem diecézneho stretnutia mladých PS 2019 sa v Nitre tiež uskutočnilo medzirehoľné stretnutie mladých sestier s dočasnými sľubmi – tzv. Interjuniorát. Juniorky sa tentokrát mohli  bližšie pozrieť na emócie, ich prežívanie aj ich zrelé vyjadrenie v každodennom živote. Týmto spoločným časom sprevádzal sestry kňaz a psychológ PsLic. Ján Kulan.

 

V štyroch blokoch počas víkendu okrem základnej psychologickej terminológie a objasnenia základných emócií bol priestor aj pre krátke osobné reflexie a zdieľanie nad emóciami zachytenými v Božom slove. „Zachytila ma myšlienka, že nenesiem zodpovednosť za to, čo pociťujem, ale za to ako s tým naložím“ podelila sa sr. Alena Badáčová FMA.

 

„Spoločné stretnutia, modlitba, zábava a vnútorný rast. To všetko som mala možnosť zažiť počas Interjuniorátu. Ďakujeme za možnosť spoločne sa spoznávať a upevňovať sa vo svojom povolaní“ dodala sr. Jana Pavla Grachová OSU. Stretnutia Interjuniorátu ženských reholí sa od roku 2011 konajú spravidla raz ročne. Organizačne ich zastrešuje teologicko-spirituálna komisia pri KVRPS. Ich cieľom je sprostredkovať mladým sestrám priestor na zdieľanie, vzájomné spoznanie medzi sebou aj hľadanie ďalších možností spolupráce do budúcnosti.

 

Sr. Mery Gregová FMA

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk