Mladí z Luníka pripravili Silvestra pre mladých

Moje malé mačiatko. Twister. Tombola. Pantomimické hádanky… a iné hry. Ale aj adorácia s ďakovaním a odprosovaním za starý rok a s prosbou  za ten nový.

Direktor Pavol Degro, ktorý s našimi mládežníkmi program pripravoval, ocenil samostatnosť organizátorov: „Mali to pekne pripravené a preto tri hodiny programu ubehli bez toho, aby sme si to všimli.“ Ani tancovať sme nestihli, čo niektorým chýbalo. Aspoň vieme, čo máme vylepšiť.

Tancu bolo učinené zadosť pri súťaži  dvojíc v tancovaní s balónom. Vanesa, jedna zo súťažiacich súce po ňom  povedala: „Nič som nevidela, iba balón a jeho vnútro.“ Zato okolostojaci videli dobre a išli puknúť od smiechu.

Pre organizátorov bola atmosféra počas tejto akcie zadosťučinením. Ako povedala Monika,  jedna z nich: „Na začiatku som sa obávala, že všetci budú sedieť, ale bolo to naopak. Všetci sa zapájali do aktivít. A keď som sa ich počas prestávky pýtala na názor, povedali, že sa bavia. Potešila som sa takej spätnej väzbe.“

Priatelia, Bachtalo nevo berš!, alebo Šťastný nový rok!

Zuzana Saloňová fma

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk