Direktorkám o juniorkách

  • Pridané v: Fma
  • 3. septembra 2018
  • fma

Pred začiatkom nového apoštolského roka je veru o čom rozprávať. Preto sa v posledný augustový týždeň  v Dome mamy Margity na Drienici stretli direktorky komunít. Predskokanom samotného direktorského stretnutia bolo stretnutie tých sestier, ktoré ako direktorky začínajú. Provinciálka sr. Monika Skalová hovorila o praktických veciach vo vedení komunity. Pridali sa aj provinciálna ekonómka sr. Ľubica Feňová a radkyňa pre pastoráciu sr. Marta Baňasová.

Hlavnou témou, ktorú predstavila sr. Jana Kurkinová (bývalá provinciálna predstavená), boli Smernice pre fázu juniorátu. Hovorila o zmenách dnešnej doby, ktorá vplýva na rehoľný život mladých sestier; o tom, čo prinášajú generačné rozdiely; o programe pre juniorát na tento rok… Keďže dvanásť junioriek pôsobí v 7 komunitách, večerná diskusia sestier direktoriek bola dosť podnetná. Programáciou celého nasledujúceho roku sestry previedla sr. Monika Skalová a provinciálne radkyne.

Popri formačnom programe si sestry dopriali aj čas na obdiv okolia. Časť sestier navštívila pútne miesto v Ľutine a časť historický kaštieľ v Uzovskom Šalgove, ktorým sprevádzal miestny starosta Jozef Merva.

Direktorské stretnutia sa konajú každé dva mesiace a majú informačno-formačný obsah. Raz v roku je direktorské stretnutie spojené aj s česko-litovskou provinciou.

sr. Miroslava Tarajová

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk