Rozlúčka so sr. Majkou Futejovou

 

 

(Bratislava, 12. apríla 2014)

 

 

(Bratislava, 12. apríla 2014)

V sobotu 12. apríla sa celá saleziánska rodina, príbuzní, mladí a mnohí ďalší prišli naposledy rozlúčiť so sr. Máriou Futejovou. Pohrebné obrady sa konali na cintoríne v bratislavskej Vrakuni, sv. omša na Miletičovej ulici.

Veľa ľudí sa prišlo rozlúčiť s mladou sestrou Máriou Futejovou, ktorú si Pán povolal 10. apríla 2014 po ťažkej chorobe. Krátke príhovory boli plné vďaky za jej ľudské teplo, všímavosť a dobrotu, ktorú šírila.

Poďakovali sa jej mladí (príhovor si môžete prečítať TU), pán dekan z nitrianskej Klokočiny v mene farníkov, Marek Michalenko za SDB, zástupca Mestského úradu v Nitre. V príhovore provinciálnej predstavenej FMA, Jany Kurkinovej, odzneli slová rozlúčky od samotnej sr. Majky. Písala ich pár dní pred odchodom do večnosti.

Drahé moje sestry, moja rodina – mama, Michal, Elena a František s rodinou, celá saleziánska rodina, otec Jozef, farnosť Klokočina – moja obľúbená, aj celá príbuzná rodina!

Aké pekné stretnutie. Nebojte sa, nevidíme sa a nestretávame sa teraz poslednýkrát. Ešte sa stretneme takto všetci, len sa teraz na istý čas neuvidíme. Čakám Vás v nebi. Píšem s takou istotou o nebi a možno sa čudujete. Ale tá istota nie je moja, ale je to istota o veľkosti Božej lásky a milosrdenstva. Bez Jeho milosrdenstva sa tam aj tak nik nedostane. A preto Vás chcem povzbudiť, aby ste sa nebáli, keď príde aj Vaše stretnutie s Pánom. Stačí, keď sa budete mať aspoň trocha úprimne radi a budete voči sebe milosrdní.

Mami, Ty sa neboj, že ma strácaš – veď sa pozri okolo seba, koľko dcér Ti ešte ostalo. Moje sestry, ak budú mať trocha čas a okolnosti im to dovolia – prídu Ťa pozdraviť a Ty im spokojne urob kávu – to určite neodmietnu.
Mišo, Fero a Eka – vám ďakujem za všetko, čo sme spolu zažili. Aj vy sa nebojte, pozrite koľko ďalších sestier a bratov ešte máte – saleziánska rodina je veľká.

Špeciálne pozdravujem juniorky, veď som len nedávno vystúpila z tohto klubu stanúc sa večnou sestrou. Ďakujem za pekný čas a najmä za tie spoločné cesty, najmä tú najdlhšiu – 10-hodinovú do Michaloviec…………………"

Don Ján Čapla SDB, ktorý viedol pohrebné obrady, spomenul, že sme pred sviatkom slávnostného Ježišovho vstupu do Jeruzalema. A pre sr. Máriu prišiel čás slávnostného vstupu do nebeského kráľovstva. Atmosféra naozaj dýchala okrem smútku aj radosťou a slávnostnosťou chvíle, keď sa duša Nevesty spojila so svojim Ženíchom.

Páter Jozef Hegglin ukončil homíliu počas sv. omše na Miletičovej v Bratislave spomienkou: "Navštívil som Maju počas choroby viackrát, aby som jej dal sv. prijímanie. Keď som ju raz objal, povedala: Aké to bude, keď ma Ježiš objíme, keď On bude blízko!" 

Majka, prihováraj sa za nás a pomáhaj nám z neba.

-mt-

Životopisný profil sr. Márie Futejovej

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk